Acta Demodoci

28-5-2021 Interview met Demodokos in gitaristenblad El Maestro over Demodokos’ Goddelijke Gitaarstukken.

2-11-2020 Eerste aflevering van een korte serie artikelen over Brittens Nocturnal: https://www.egta.nl/nocturnal/

26-10-2020

Lees met Demodokos in een cursus Lucretius, hoe deze grote denker en dichter in de Oudheid kritiek had op een tegenwoordig wel heel tweesnijdende menselijke eigenschap: Sed dum abest quod avemus, id exsuperare videtur/ cetera; post aliud, cum contigit illud, avemus/ et sitis aequa tenet vitai semper hiantis. “…Zolang dat waarnaar wij verlangen er niet is, lijkt het alles te overtreffen; daarna, als het in ons bezit is, begeren we iets anders, en steeds blijven we met wijd opengesperde mond in de greep van dezelfde dorst naar leven”. DRN 3: 1082-1084  https://www.demodokos.net/via-video/

12-10-2020

Een mooi stuk van de schrijver Herman Stevens in de NRC van dit weekend.https://www.nrc.nl/…/hoe-grieks-mijn-leven-redde-a4015052 Lees je favoriete Griekse schrijver bij Demodokos, of leer van hem de basis van de Griekse taal.
Hoe Grieks mijn leven redde

7-10-2020

Lees met Demodokos, hoe Lucretius de dood aanvaardt als deel van het leven. … alid ex alio numquam desistet oriri/ vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu. “Onophoudelijk komt het een uit het ander voort/ en het leven wordt aan niemand in bezit gegeven, aan allen te leen.” Lucr. DRN 3: 970-971

24-9-2020

Lees met Demodokos, hoe Lucretius de verhalen over de Onderwereld als projecties beschouwt van wat wij zelf in ons leven meemaken en doen. Atque ea nimirum quaecumque Acherunte profundo/ prodita sunt esse, in vita sunt omnia nobis. “Vast en zeker is alles wat volgens de overlevering diep in de Onderwereld gebeurt, in werkelijkheid aanwezig in ons eigen leven.”

18-9-2020

Lees met Demodokos, hoe Odysseus de soldaten die het beleg van Troje willen opgeven en hun eigen zin willen doen door naar huis te gaan, weer in het gareel krijgt. Hij bijt hen toe: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἷς κοίρανος ἔστω.“Het is verkeerd als velen de leiding hebben, één moet de baas zijn”. (Ilias 2: 203-204)  https://www.demodokos.net/via-video/

13-9-2020

Lees met Demodokos, hoe Lucretius in het leven zelf de dood aanwezig ziet. Quodcumque suis mutatum finibus exit/ continuo hoc mors est illius quod fuit ante. “Zodra iets , doordat het verandert, zijn grenzen te buiten gaat/ is dat meteen de dood van dat wat het eerst was.” (Lucr. De Rerum Natura III:519-520) Lees daarom niet alleen Lucretius, maar ter vergelijking ook Carry van Bruggen.

4-9-2020

Latijn in Nederland. Dordrecht, het Zakkendragershuis. “Nolite loqui, sed saccos repleatis”

30-8-2020

Lees met Demodokos,  hoe Lucretius dacht dat er eindeloos veel werelden waren. Terramque et solem lunam mare, cetera quae sunt, / non esse unica, sed numero magis innumerali. “Dat de aarde, de zon en de maan, de zee, en alles wat verder bestaat, niet uniek zijn maar veeleer ontelbaar. “(Lucretius de Rerum Natura II: 1085/6) https://www.demodokos.net/via-video/

30-6-2020 Demodokos speelt een Bolero van Juan Arcas (1832-1882)

https://www.facebook.com/bart.berman.demodokos/videos/3009070815808898/

2 juni

Et zephyri, cava per calamorum, sibila primum/ agrestis docuere cavas inflare cicutas.
“En het fluiten van de westenwind door de halmen leerde de mensen op het platteland om op holle rietstengels te blazen.”(Lucretius, De Rerum Natura 1381-2)

31 mei

Plato, Republiek 4.424c οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ἄνευ πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων “Want nooit komen de muzikale mores in beweging zonder verandering van de belangrijkste maatschappelijke zeden en gewoonten.”

30 mei

At liquidas avium voces imitarier ore/ ante fuit multo quam levia carmina cantu/ concelebrare homines possent aurisque iuvare. Lucretius De rerum Natura 5.1379ff

29 mei

εἶδος γὰρ καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν ὅλῳ κινδυνεύοντα: “Voor het vernieuwen van de muziek moet je oppassen, omdat het alles op het spel zet. (Plato, Republiek 4.424c)

28 mei

Nunc est bibendum, nunc pede libero/ pulsanda tellus (Horatius, Oden 1.37)

27 mei

καὶ ἔστιν αὖ μουσικὴ περὶ ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη “Muziek is de kennis van verlangens die te maken hebben met harmonie en ritme”
(Plato, Symposion 187c)

26 mei

Scribendi recte sapere est principium et fons. “Voor een goed auteur is kennis bron en uitgangspunt” (Horatius, Ars Poetica 309, vert. Piet Schrijvers)

25 mei

θάλαττα θάλαττα

“De zee! De zee!” (Xenofon, Anabasis 4.7.24)

22 mei

Odium nunquam potest esse bonum. (Spinoza Eth. 4:45)

Read with Demodokos

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;

“Wat voor leven, wat voor plezier bestaat er zonder de gouden Afrodite?”

21 mei

20 mei

 άνθρωποι, τον θάνατον Φεύγοντες, διωκουσιν “Doordat de mensen de dood proberen te ontvluchten, jagen ze hem na.” (Democritus)

19 mei

Nam tu sola potes tranquilla pace iuvare/ mortales (Lucretius aan Venus, De rerum Natura 1.31-32)

19 mei

Encomium audietis non Herculis neque Solonis, sed meum ipsius, hoc est Stultitiae. (Erasmus laat de Zotheid haar eigen lof zingen, wat op zichzelf al zot is)

18 mei

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requires?/ Nescio, sed fieri sentio et excrucior. (Catullus 35)

16 mei 2020

οὐκ οἶσθ᾽ ὅ τι ζῇς, οὐδ᾽ ὃ δρᾷς, οὐδ᾽ ὅστις εἶ. (Euripides, Bacchanten 506)

15 mei 2020

Cras vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est:/ Ille sapit, quisquis, Postume, vixit heri. (Martialis)

14 mei 2020

Carpe diem, quam minima credula postero (Horatius)

13 mei 2020

OVIDIUS, over Icarus: …cum puer audaci coepit gaudere volatu,/ deseruitque ducem, caelique cupidine tractus/ altius egit iter…

“…toen de jongen plezier kreeg in de gewaagde vliegreis,/ en zijn gids verliet, en gedreven door verlangen naar de hemel/ een hogere vlucht nam…” Je weet hoe dat afliep. (Metamorfosen 8: 223-225)

12 mei 2020

HERACLITUS: ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν, “Ik heb mijzelf grondig bestudeerd”.

11 mei 2020

LUCRETIUS voert de Natuur der Dingen sprekend in en laat haar zeggen tegen iemand die het bestaan van de dood niet wil aanvaarden:

tibi praeterea quod machiner inveniamque,/ quod placeat, nihil est: eadem sunt omnia semper. (De Rerum Natura 3:944-945)

“ Verder is er niets dat ik voor je zou kunnen maken en uitvinden, waar je tevreden mee zou zijn: alle dingen zijn altijd dezelfde.”

10 mei 2020

OVIDIUS over Pythagoras: Primusque animalia mensis/ arguit imponi, primus quoque talibus ora/ docta quidem solvit, sed non et credita, verbis: Parcite, mortales, dapibus temerare nefandis/ corpora! Sunt fruges, sunt deducentia ramos/ pondere poma suo tumidaeque in vitibus uvae,/ sunt herbae dulces….

“Als eerste drong hij erop aan met het eten van dieren op te houden, als eerste ook sprak hij deze wijze woorden, die men echter niet ter harte nam: Mensen, beheers je en bederf jullie lichamen niet met misdadig voedsel! Er is graan, er zijn vruchten die de takken doen buigen onder hun eigen last, en druiven die zwellen aan hun twijgen, er zijn lekker smakende groenten…” (Metamorfosen 15: 72-78)

9 mei 2020

HOMERUS: ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ᾽ ἱκέτης τε τέτυκται/ ἀνέρι, ὅς τ᾽ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι. (Odyssee boek 8, 546-547)

“Gelijk aan een broer is een vreemdeling en smekeling/ voor wie ook maar een greintje verstand heeft. “

8 mei 2020

LUCRETIUS:

nullam rem e nilo gigni divinitus umquam (De rerum natura 1.150)

dat niets ooit door goddelijke wil onstaat uit niets”

Lees VIA VIDEO uw favoriete klassieke auteur, €20,- per half uur, 10 lessen €200,-.

7 mei 2020

HOMERUS: ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς…

“Toen de in de vroegte geboren rozenvingerige Dageraad verschenen was…”

6 mei 2020

OVIDIUS: Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum/ unus erat toto naturae vultus in orbe,/ quem dixere Chaos.

“ Eerder dan de zee en het land en de hemel die alles bedekt, had de natuur op de hele planeet maar één gedaante, die men Chaos noemde. ” (Metamorfosen, het begin van de wereld)

5 mei 2020

OVIDIUS: Ut satis impulsas temptavit pollice chordas,/Et sensit varios, quamvis diversa sonarent,/Concordare modos, hoc vocem carmine movit:

“Toen hij met zijn duim de snaren genoeg had uitgeprobeerd en gehoord had dat hun verschillende modi, hoe anders ze ook klonken, harmonieerden, verhief hij zijn stem met het volgende lied:” (Metamorfosen, het verhaal van Orfeus)

4 mei 2020: Demodokos speelt op Facebook zijn compositie Meyerke (2013), zie ook de pagina Composities

https://www.facebook.com/bart.berman.demodokos/videos/2867809623268352/

4 mei 2020

Nec moderator adest, inque ipsos saeva medentes

erumpit clades, obsuntque auctoribus artes.

“En niemand die kan helpen, de wrede dood slaat toe bij de verplegers zelf, en de geneeskunde keert zich tegen hen die haar uitoefenen.”

Lees met mij via video Ovidius’ Metamorfosen, boek 7, over de pest op Aegina. €20,- per half uur, 10 lessen €200,-

www.demodokos.net

3 mei 2020

Strage canum primo volucrumque oviumque boumque
Inque feris subiti deprensa potentia morbi.
“ Met het sterven van honden, vogels, schapen, ossen,/
en ook van wilde dieren, laat de plotselinge ziekte voor het eerst zijn kracht voelen.”
Lees met mij via video Ovidius’ Metamorfosen, boek 7, over de pest op Aegina. €20,- per half uur, 10 lessen €200,-

2 mei 2020

οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.
“Niet om te haten, maar om lief te hebben ben ik geboren.”
Lees met mij Sofokles’ Antigone, via video, €20,- per half uur, 10 lessen €200,-

1 mei 2020

μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον: τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῇ,
βῆναι κεῖθεν ὅθεν περ ἥκει,
πολὺ δεύτερον, ὡς τάχιστα.
“Het beste is, niet geboren te zijn. Maar ruimschoots het op een na beste is om, als je er eenmaal bent, zo snel mogelijk terug te gaan naar waar je vandaan komt.”
Lees met mij in een videocursus Sofokles’ Oidipous in Kolonos, €20,- per half uur, 10 lessen €200,-

“GODDELIJKE GITAARSTUKKEN”  19 mei 2019 om twee uur ’s middags, Denneweg 64 Den Haag

Klassieke gitaarmuziek en Griekse goden in een notenboek :  Bart Berman Demodokos, classicus en gitarist/componist, heeft voor zijn boek GODDELIJKE GITAARSTUKKEN  twaalf solostukken en een duet geschreven, alle stukken gewijd aan een Griekse god of held, van Afrodite tot Pan en van Narkissos tot Python. Bij elk gitaarstuk staan een illustratie en een korte tekst waarin het verhaal wordt verteld.

De gitaarstukken zijn niet alleen bedoeld om naar te luisteren maar ook om zelf te spelen, voor beginnende en gevorderde gitaristen. Ze zijn gevariëerd. Het stuk voor de liefdesgodin Afrodite is een smachtende liefdeszang, het stuk voor de oorlogsgod Ares is een felle mars, het stuk voor de op zichzelf verliefde Narcissus is een spiegelpaleis.

De boekpresentatie is op zondag 19 mei, van twee tot drie uur ’s middags op de Haagse Kunstkring, Denneweg 64 in Den Haag (toegang vrij). Bart Berman Demodokos speelt de stukken uit zijn boek en vertelt de verhalen erbij.

Afbeelding: Raffael Herrmann

25-9-2018

Van tijd tot tijd geeft Demodokos een serie Latijnse en Griekse citaten. Vanaf nu opnieuw. Het woord der Ouden verandert niet, maar wij wel. Daarom zijn de bekende citaten telkens weer nieuw. Ars longa, vita brevis.

22-01-2017

Tempus fugit!

6-6-2016

Nihil est toto quod perstet in orbe (Ovidius Metamorfosen 15.177)

Op de hele wereld is er niets dat blijft.

5-9-2016

Demodokos heeft zijn Meyerke-fantasie opnieuw ingestudeerd en op Soundcloud gezet. Eerste componistenliefde… https://soundcloud.com/bart-berman-demodokos/meyerke-fantasie

16-5-2016

Ovidius over de magische kracht van Orfeus’ lier. De bomen kwamen naar hem toe om te luisteren.

Umbra loco deerat; qua postquam parte resedit
dis genitus vates et fila sonantia movit,
umbra loco venit.

(Ov. Met. 10.88-90)

images

10-5-2016
Bijles Latijn. “O tempora, o mores”

25-4-16
Demodokos repeteert met zangeres Margreet Schuemie en gitarist Aktas Erdogan voor het Open Podium van zaterdag 21 mei, 15.00 in De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag. Demodokos’ liederen op teksten van Nederlandse dichters, gitaarduetten en een stuk voor gitaar solo. Wordt mooi!

18-4-16
Deze week gepubliceerd bij het MatchingArts Collective: een lied met gitaarbegeleiding op tekst van het gedicht Berceuse no. 2 van Paul van Ostaijen.
http://www.ma-collective.com/edition/sheet-music

berceuse_no__2_i

Acta Demodoci 11-04-201

Gisteren gaf in een volle zaal in het kasteel Rhoon het gitaarduo Elias-Cordas de première ten beste van mijn Prelude, Fuga en Gigue. Ik was blij en tevreden. De muziek kwam goed tot zijn recht.

Acta Demodoci 28-3-16

Ovidius propageerde het vegetarisme. “Nec sanguine sanguis alatur”. Laat bloed niet het voedsel zijn van bloed. Met. XV: 175

geit tijger

Acta Demodoci 14-3-2016

Demodokos leest de natuuronderzoeker Heraclitus. ” ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν, ik heb mijzelf onderzocht.”

Acta Demodoci 7-3-2016

Om eindexamenleerlingen te kunnen helpen, herleest Demodokos de Aeneïs van Vergilius. Het begin: “Arma virumque cano”, ik bezing de wapens en de man. Interessant dat deze krijger in de Romeinse mythologie de zoon is van Venus, de godin van de liefde.

Het plaatje: Venus en de oorlogsgod Mars, door Botticelli. Venus heeft Mars bedwongen.

Acta Demodoci 29-2-2016

Demodokos leest: Ovidius, de val van Icarus. Daedalus, die voor zijn zoon  Icarus vleugels heeft gemaakt, “devovit suas artes”, vervloekt zijn eigen kunsten nadat de jongen is neergestort en in de zee is verdronken.

Acta Demodoci 22-2-2016

Demodokos zag Hail Caesar van de gebroeders Coen. https://www.youtube.com/watch?v=kMqeoW3XRa0

Acta Demodoci 15-2-2016

Demodokos zag De Kersentuin van Tsjechov, gespeeld door het NTGent. Een droeve komedie of een komisch drama? Niemand in het stuk kan de anderen bereiken en begrijpen, en de hele wereld valt uit elkaar. Dat zorgt natuurlijk voor heel malle dialogen die geen dialogen zijn. Je lacht erom maar blijft aan het eind bedroefd achter, zoals de oude huishoudster tenslotte alleen achterblijft in het verkochte huis. In het programmaboekje legt de bewerker Koen Haagdorens een verband met het neoliberalisme, maar dat bestond nog niet toen Tsjechov dit stuk schreef. Uiteenvallende werelden zijn er wel altijd geweest.

Acta Demodoci 8-2-2016

Demodokos heeft “Op hoop van zegen” zien uitvoeren door toneelgroep De Appel.  Zeer suggestief en symbolisch bogen de personages telkens als de deur van het toneelhuisje open ging allemaal diep naar dezelfde kant en zeiden: tjonge, wat een storm. Zo bogen ze ook voor de reder, die de zeelieden liet omkomen op een reis met een verrot schip en daarna vierduizend gulden verzekeringsgeld kon innen.

Acta Demodoci 1-2-2016

Demodokos stak gisteren zijn licht op bij de Jiddische Salon van Willy Brill cum suis.  Het Jiddisch wordt nog gesproken in Amsterdam.

Acta Demodoci 25-1-2016

Gisteren bij de uitvoering van deel 2 van het Wohltemperierte Klavier van Bach, de vader van alle componisten, door Geoffrey Madge in de opnamestudio van het Korzotheater. Deel 1 heb ik jammer genoeg gemist. Als de pianist zacht speelde was het mooi, maar in de luide passages ging de nuance verloren zodat de muziek niet meer zong. Ik had de indruk dat Madge ruzie had met de gortdroge akoestiek van de opnamestudio van het Korzotheater.

Acta Demodoci 18-1-2016

Demodokos leest Dictator van Robert Harris, een vie romancée van de Romeinse jurist en schrijver Cicero. Een wereld van ieder tegen allen, waarin de begaafde moordenaar Julius Caesar de alleenheerschappij veroverde en zelf ook werd vermoord. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Cicero’s secretaris, die het leven en de dood van zijn meester vol sympathie en medelijden beschrijft. Op de achterflap staat een enorme fout: het boek gaat niet, zoals er staat, over de ondergang van het Romeinse Rijk maar over die van de Romeinse Republiek.

Acta Demodoci 11-1-16

Demodokos’ fantasie voor gitaar solo op het Jiddische liedje Meyerke is  nu uitgegeven door Edition MatchingArts en te koop op hun site.

Acta Demodoci 4-1-16

Dies natalis: mokkataart

Acta Demodoci 28-12-15

raad en voornemen voor 2016: Saepe stilum vertas –  keer dikwijls je schrijfstift om (want met de achterkant vlak je het geschrevene uit)

Acta Demodoci 21-12-15

Demodokos zingt Oud-Grieks in een nieuwe workshop

Acta Demodoci 14-12-2015

Een nieuw stuk voor gitaar solo. Nu gaat Demodokos het redigeren voor uitgave en het instuderen om het uit te voeren.

Acta Demodoci 7-12-2015 Hiermee sluit Demodokos zich een paar uur per dag op.

Acta Demodoci 30-11-15  Workshops   Stemwerk: Koorvorming (solfège),    Het Jiddische lied,    Workshop Latijnse poëzie: Odi et amo, de tango en   Mythologie. Huur mij in!

Acta Demodoci 23-11-2015  Gerepeteerd met Margreet Schuemie, soror mea in artibus liberalibus. We werken aan een programma met Nederlandstalige liederen. Teksten van Vroman, Hanlo, Achterberg, Slauerhoff en Ostaijen.

16-11-2015 Afgelopen vrijdag in het conservatorium van Utrecht de eerste presentatie van MatchingArts, een nieuw collectief van componisten en uitvoerend musici. De oprichters lieten hun muziek horen en ik heb met plezier geluisterd, dus ik vind het heel leuk dat ook mijn muziek bij MatchingArts wordt uitgegeven. http://www.ma-collective.com/  Die nacht las ik pas het bericht van de moorden in Parijs. Het was een raar zweverig gevoel dat ik het in mijn onwetendheid best leuk had gehad op een dag van groot maatschappelijk onheil. Toch zijn mijn dingetjes voor mij heel belangrijk en daar zie ik ook geen kwaad in, integendeel: als we de cultuur niet helpen maken ieder op zijn kleine plek, hebben we er geen om te verdedigen.

9-11-2015 ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ᾽ ἱκέτης τε τέτυκται/ ἀνέρι, ὅς τ᾽ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.Gelijk aan een broer is een vreemdeling en smekeling/ voor wie ook maar een greintje verstand heeft. Homerus, Odyssee boek 8 regel 546-547

2-11-15 Met hoeveel sympathie lees ik het werk van mijn lotgenoot, de Romeinse filosoof Seneca. Hij had ook astma, maar doordat hij tweeduizend jaar eerder leefde, moest hij zijn benauwdheden telkens opnieuw ongetemperd doormaken. Elke aanval beleefde hij als een “laatste ademtocht”. Met de nabijheid van de dood verzoende hij zich met de opmerking, dat hij voor zijn geboorte ook al niet had bestaan en daar geen enkele hinder van had gehad.

Si quid in hac re tormenti est, necesse est et fuisse, antequam prodiremus in lucem; atqui nullam sensimus tunc vexationem.

25-10-15 Ik ben bezig mijn muzieknoten zo netjes in mijn nieuwe computer te zetten dat ze kunnen worden uitgegeven. Wat kost dat een tijd en moeite! Ik vermoed dat ik vroeger, toen ik nog langzaam en voorzichtig met een pen op notenpapier schreef, niet meer tijd daarvoor nodig had dan nu voor het typen. Ook waren mijn noten toen net zo makkelijk te lezen als nu. Dit is een heel kleine illustratie van Lucretius’ Eadem sunt omnia semper– Alles is altijd hetzelfde.

 

19-10-15 Hooivork Deze week bijles Grieks gegeven. Een van de leerlingen noemde de letter Ψ, die hij maar niet kon onthouden, een “debiele hooivork”.  Een mooie agrarische vergelijking, die de oude Grieken zeker gewaardeerd zouden hebben.

 

12-10-15 Helpen waarschuwen tegen een Paard van Troje. De foto is genomen op de TTIP-demonstratie in Amsterdam van 10 oktober. Met het paard wordt gesuggereerd, dat het vrijhandelsverdrag een Paard van Troje is. De dodelijke lading is in dit geval het recht van ondernemingen om een natie middels claims te bewegen tot beleid dat voor hen profijtelijk is, met andere woorden het op de knieën dwingen van de democratie.

5-10-15 Afgelopen donderdag had ik een optredentje in het Mr. Visserhuis, het Joods bejaardentehuis in Den Haag. Ik luisterde een Soekot-dienst op met mijn Jiddisch geïnspireerde gitaarmuziek. Ik hang zelf geen enkele godsdienst aan, maar vind Soekot beslist iets aandoenlijks hebben. Verschillende planten en vruchten worden gebundeld, waarvan sommige smaak hebben (dat wordt geassocieerd met kennis van de Tora), andere geur (staat voor goede daden), weer andere allebei, en nog andere geen van beide. De ontwapenende moraal is nu, dat niet alleen de geleerden en de weldadigen, maar ook ook de mensen die “geur noch smaak” hebben onmisbaar zijn.

28-9-2015 Ik, Bart Berman Demodokos heb als componist deelgenomen aan een project van de Haagse Kunstkring, De Bovenkamers geheten. Ziehier de video die er door Ron Sikking over gemaakt is. Mijn bijdrage is het pianostuk “De toren van Babel”, dat in de kamer (kamer 1) niet te horen is maar te lezen op drie grote vellen papier aan de wand. Ook als je niet zo goed noten leest heb je er wel iets aan, want je kunt dan altijd nog zien waar veel hoge of lage noten staan en waar alle stemmen tegelijk klinken en waar juist niet. Bovendien staat er een verhaaltje bij. Ik had wel een continu klinkende geluidsband kunnen installeren, maar vond kamer 1 een echte stilteruimte. Mijn stuk is een reactie op een grote kartonnen sculptuur van Jan de Weerd (met magisch licht van binnenuit), die ook De toren van Babel heet. Ik heb de muziek daarboven opgehangen, in de hoop dat iemand anders weer verder de hoogte in zou gaan. (Later heeft Bill Bogaarts een vliegtuig aan het plafond gehangen, weer hoger dan mijn muziekstuk.Lager dan het muziekstuk en de kartonnen toren liggen aan de andere kant van de kamer de wolken waar het vliegtuig kennelijk op uitkijkt.)

Ik zou zeggen, ga kijken!

Update: Carolien Devilee, die ook een compositie voor dit project heeft gemaakt,  las het stuk dat ik heb geschreven en wil het gaan spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.