Composities

COMPOSITIES VAN BART BERMAN DEMODOKOS

Nieuw: AM BRUNNEN

In oktober 2022 voor het eerst uitgevoerd door het gitaarduo Izhar Elias- Fernando Cordas: Am Brunnen, geïnspireerd op het lied van Schubert. Drie delen: Prelude, Am Brunnen en Epiloog.

Hier een fragment van een life uitvoering door het duo EliasCordas van het middendeel. Tot 1.31 een toelichting door Izhar Elias, daarna de muziek.

Demodokos’ eerdere composities:

VOOR KOOR   CHOIR MUSIC

EDITION MATCHING ARTS

Sholem

Jiddisch lied over sabbat, feestdag en vrede. Voor koor SATB. Op 11 november 2018 mooi uitgevoerd door het koor Tourdion in Amersfoort. Luister

Yiddish song about sabbath, holiday and peace. For choir SATB. At 11-11-2018 beautifully sung by the choir Tourdion (Amersfoort, The Netherlands) Listen

…………………………………….

Winter in de war

Voor koor SATB. De tekst is een haiku van Nette Menke over de veranderingen in de natuur.

For choir,,SATB. The text is a Dutch haiku by Nette Menke, on the consequenses of climate change for nature.

………………

…………..

…..Zayt gezunterheyt, voor vrouwenkoor

Koor SSA. Een Jiddisch lied waarin een uitgehuwelijkt meisje afscheid neemt van haar ouders.

Choir SSA. Yiddish song. A girl who is about to be married takes leave of her parents.

………………….

VOOR GITAAR SOLO

EDITION MATCHING ARTS

Amor Tarregae

Een etude en tegelijk een concertstuk. Een ode aan de romantische gitaarmuziek van Francisco Tarrega.

Sound

Ode to Francisco Tarrega’s Romantic guitar music.

………………………………………………………………..

 ……………………………..

Meyerke

Gitaar solo. Fantasie over het gelijknamige Jiddische liedje. A fantasy about the Yiddish song.  Sound

Saltatio intra somnium

Gitaar solo. Een dans in een droom. A dance within a dream.

………………………………………………………………………….

PIANO SOLO

EIGEN BEHEER   BUYING AT  DEMODOKOS

Turris Babylonis
Prijs €10- bartberman@gmail.com

Fuga. Spottend wordt de optimistische Lydische toonaard gebruikt. Fugue. Mockingly the optimistic Lydian mode is used.

 

……..

 

Meditatio (Secundenetude/ Seconds study)

Prijs €10,-

bartberman@gmail.com

Dit stuk gaat over de grote en de kleine secunde, de “dissonant”. Het begint uiterst kalm en wordt later woelig.  Uit de grote en de kleine secunde ontstaat een rijke, bewogen wereld van harmonieën en melodieën. Het stuk eindigt weer verstild.

From two tiny elements, the harmonies of minor and major second, originates a rich and eventful world of harmony and melody.

……………………………………………………………………………………………………

VOOR GITAARDUO  TWO GUITARS

EIGEN BEHEER   BUYING AT  DEMODOKOS’

Scheveningen Prelude and Fugue

Sound (Fugue)

€10,- bartberman@gmail.com

……………………………………………

………………………………….

……

………………………

EDITION MATCHING ARTS

Melancholia (Prelude and fugue for two guitars)

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

STEM EN GITAAR   VOICE AND GUITAR

EDITION MATCHING ARTS

Berceuse no. 2

voor stem en gitaar, op het gedicht van Paul van Ostaijen

Sonnet

Lied op het gedicht “Sonnet” van Jan Hanlo

…………………………………………………………………………..

 

 

 

 

CELLO DUO

Fuga Ditonus in Capite, Terts in de Kop, dat wil zeggen de kop van het fugathema en die van Demodokos.  Sinds 26 februari 2017op het repertoire van het excellente celloduo René Berman en Mariëtte Freijzer.

Here you can see and hear Berman and Freijzer in Demodokos’ Fugue Ditonus in Capite

Fugue Ditonus in Capite, Third in the Head (i.e. the head of the fugue theme and Demodokos’ own).Since 26-2-2017 on the repertoire of the excellent cello duo  René Berman and Mariëtte Freijzer.